imagehandler

Η διασκόρπιση  των δυνάμεων της ΑΣΔΕΝ στο Αιγαίο  κοινώς η διασπορά τους από τα βασικά  νησιά σε μικρονήσια/βραχονησίδες  απαιτεί  υποστήριξη 24 ώρες το 24ωρο. Η άμυνα του συγκεκριμένου χώρου σε εποχές σαρωτικών και καταλυτικών αλλαγών σε δόγματα, τακτικές, μορφή πολέμων, τεχνολογίες κα απαιτεί επανατοποθέτηση πολλών παραμέτρων και στοιχείων πάνω σε νέες βάσεις. Δεν μπορεί να κινούμαστε σε θέματα άμυνας νήσων με συνταγές του παρελθόντος.  Μεταξύ άλλων προτείνονται

 1)Λελογισμένη χρήση των υπαρχουσών δυνάμεων. . . με  έγκαιρη προώθηση ενισχύσεων.. η αν χρειαστεί μεταστάθμευση πολύ πιο των δυνάμεων ενισχύσεων από τον ηπειρώτικο χώρο.

 2) Ως πάρα πολλή σημαντική θεωρώ την  συλλογή στρατιωτικών πληροφοριών…  εμμένω και επιμένω.. ότι .. μόνο η σύσταση σώματος πληροφοριών (αξκοι – μόνιμοι υπαξκοι) θα αποδώσει καρπούς γιατί θα ξέρουν τι θα ψάξουν και που θα το ψάξουν….( άνθρωποι μας απέναντι,  καθορισμός κρίσιμων σημείων αναφοράς στη συλλογή πληροφοριών… προσοχή στις προωθήσεις ενισχύσεων…. από το εσωτερικό…,. τα μάτια και τα αυτιά μας απέναντι… συνεχής έλεγχος της ετοιμότητας του Τουρκικού  αποβατικού στόλου και των μέσων αερομεταφοράς… ελικόπτερα και αεροσκάφη των απέναντι. επικαιροποίηση σε όση έκταση απαιτείται των αναγκών σε στρατιωτικές πληροφορίες κλπ.

 3) Στον τομέα των στρατιωτικών Ψυχολογικών Επιχειρήσεων  υστερούμε αρκετά….. και χρειάζεται οπωσδήποτε η  εισαγωγή καινοτόμων  τεχνολογιών  με έμφαση σε υβριδικές επιχειρήσεις και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

 4). Επιτήρηση με το λιγότερο δυνατό κόστος των ακτών αποβάσεων… έλεγχος για ύποπτες κινήσεις η ασυνήθιστα ευρήματα σε αυτές ή  κοντά σε  αυτές…

 5) Εισερχόμαστε  σε  μία περίοδο όπου οι φωτιές θα είναι το κυρίαρχο μέσο για την όποια επιχείρηση αποσταθεροποίησης…και ως εκ τούτου  ο συνδυασμός τέτοιων ασύμμετρων ενεργειών αποσυντονίζει  ένα κράτος που δεν είναι μαθημένο σε τέτοιες καταστάσεις…

 6) Πρόταση και μελέτη για την δημιουργία από τώρα διεύθυνσης πολιτικοστρατιωτικής συνεργασίας για πρόληψη και αποτροπή.. ενεργοποίηση των απανταχού απόστρατων και εθνοφυλακών για τη συλλογή πληροφοριών Humint(.HUMAN INTELLIGENCE).. ενεργοποίηση τυχόν ενδιαφερόμενων αποστράτων αξκων μέχρι ηλικίας των 60 ετών για την στελέχωση της παραπάνω υπηρεσίας κατά τόπους  ή στους τόπους διαμονής τους…

 7). Προώθηση στις έδρες των ΑΔΤΕ (ΣΑΜΟΣ-ΧΙΟΣ-ΚΩΣ-ΛΕΣΒΟΣ-ΡΟΔΟΣ, αλλά και στην ΛΗΜΝΟ)- σε μόνιμη βάση  των μη-επανδρωμένων αεροσκαφών  που διαθέτει η ΑΣΔΕΝ  για συλλογή πληροφοριών και άλλες ενέργειες

 8).Μελέτη εκ νέου  όλων των σχεδίων άμυνας  των νήσων με βάση τις νέες δυνατότητες απέναντι σε αντιμετώπιση ξαφνικών αποβατικών ενεργειών. Εδώ να δοθεί έμφαση στις νέες καινοτόμες ιδέες και τακτικές του ΝΑΤΟ και των  ΗΠΑ , που είναι πολύ μπροστά στην στρατιωτική σκέψη.

 9)Ανάπτυξη του διακλαδικού στρατηγείου σε πλήρη μορφή και στα πρότυπα της αντίστοιχης Τουρκικής στρατιάς Αιγαίου , χρησιμοποιώντας σύγχρονα μοντέλα μετασχηματισμού προερχόμενα από το ΝΑΤΟ.

 10)Παρακολούθηση εξελίξεων στη Νότια Κινεζική Θάλασσα, όπυ υπάρχουν ορισμένες τάσεις και δεδομένα από τα οπόια θα μπορούσαμε να συγκεντρώσουμε κάποια LESSONS LEARNED.

 H  άμυνα ενός χώρου σαν το Αιγαίο είναι πολύ δύσκολη και ιδιάζουσας φύσης , για αυτό και απαιτείται ο συνεχής εκσυγχρονισμός της για να προλάβουμε τα χειρότερα .

Leave a Reply

  • (not be published)