ΙΚΑΝΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΑΝΑΔΥΚΝΕΙΟΥΝ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΑΙΜΟΝΙΟ

Posted on January 08, 2019, 9:31 am
FavoriteLoadingAdd to favorites 19 secs

Η συζήτηση για την γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας, έχει γίνει πολύ της μόδας τελευταία και δυστυχώς πολλοί αδαείς πιστεύουν ότι αυτό το γεγονός από μόνο του, θα είναι σωτήριο. Δυστυχώς γι’ αυτούς, χρειάζεται πολύς κόπος και ικανότητα για να το αξιοποιήσεις. Χρειάζονται άνθρωποι ικανοί, εργατικοί και αποτελεσματικοί.

Κάποτε ήτανε η ναυτιλία και το εμπόριο. Σήμερα το Ελληνικό δαιμόνιο εξαπλώνεται σε νέους χώρους δραστηριοτήτων.  Έχοντας τη βάση στους δύο προαναφερθέντες τομείς, αναπτύσσεται δυναμικά ο τομέας των LOGISTICS.

Στην Ελληνική γλώσσα αποδίδεται με τον όρο «επιμελητεία», ή «διοικητική μέριμνα» και αναπτύχθηκε κυρίως στο στρατιωτικό χώρο. Κυρίαρχη μορφή, που οργάνωσε με ιδιαίτερα πετυχημένο τρόπο τη διοικητική μέριμνα του στρατού του, ήταν ο «Μέγας Αλέξανδρος».

Στη σημερινή εποχή έχει επικρατήσει ο όρος «Εφοδιαστική αλυσίδα» (supply chain). Σύμφωνα με τον ν.4302/2014 «εφοδιαστική είναι το σύνολο των διεργασιών που είναι απαραίτητες για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τον έλεγχο της ροής αγαθών και εμπορευμάτων από οποιοδήποτε σημείο προέλευσης σε οποιοδήποτε σημείο προορισμού και αντιστρόφως, καθώς και για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τον έλεγχο της παροχής συναφών υπηρεσιών και της σχετικής πληροφορίας». Με τον όρο Logistics νοείται ένα υποσύνολο δραστηριοτήτων σχετικών με τη μεταφορά, αποθήκευση διανομή και διαχείριση -επεξεργασία των απαραίτητων πληροφοριών.

Η απαίτηση για μείωση του χρόνου παραγγελίας, προς βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης των πελατών, η μείωση αποθεμάτων που απαιτείται για μείωση λειτουργικού κόστους και η αλματώδης ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, έχουν αναδείξει τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας σε βασικό παράγοντα ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Το 2016 η Ελλάδα κατείχε την 47 η θέση του δείκτηLogistics Performance Index (LPI), που δημοσιεύεται ανά διετία από την Παγκόσμια Τράπεζα, ενώ στην 1η θέση ήταν η Γερμανία. Ενδεικτικά αναφέρω ότι οι ΗΠΑ βρίσκονταν στη 10η θέση, η Ιταλία στην 21η, η Κίνα στην 27η και η Τουρκία στην 34η.  Το 2018 η χώρα μας ανήλθε στην 42η θέση.

Σε εθνικό επίπεδο τα Logistics, αποτελούν στρατηγικό τομέα για την Ελληνική οικονομία με μεγάλη δυναμική ανάπτυξης και έναν από τους οκτώ στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας, σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική για την έξυπνη εξειδίκευση 2014-2020 (ΥΠΑΝ 2014).

Η Ελληνική Εταιρεία  Logistics (ΕΕL), εκπόνησε πρόσφατα, σε συνεργασία με το «Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού Παραγωγής και Λειτουργιών» του τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, την 4η Πανελλήνια έρευνα, την οποία παρουσίασε προ μηνός, στο 22ο συνέδριο της.

Κρίνω σκόπιμο να αναφέρω, ότι σύμφωνα με την διεθνή κατάταξη πανεπιστημίων, που παρουσιάστηκε πρόσφατα από το Times Higher Education WorldUniversity Rankings και αφορά το 2019, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου κατέλαβε την θέση 601, μεταξύ 1250 πανεπιστημίων και την 3η θέση μεταξύ των Ελληνικών πανεπιστημίων.

Όσον αφορά στη Ελληνική Εταιρεία Logistics, πρόκειται για τον πρώτο επιστημονικό σύνδεσμο στον υπόψη χώρο, που ιδρύθηκε το 1994 και κατάφερε να τον αναδείξει σ’ ένα νευραλγικό τομέα, να κατοχυρώσει το επάγγελμα του logistician, να πετύχει τη σύσταση Εθνικού συμβουλίου εφοδιαστικής και να προκαλέσει τη σοβαρή πλέον συζήτηση επι των υπόψη θεμάτων. Το Διοικητικό συμβούλιο αποτελούμενο από μια μικρή αλλά δυναμική ομάδα στελεχών, ικανών και με μεγάλη εμπειρία στο χώρο, έχει καταφέρει εδώ και χρόνια να αναδεικνύει το «Ελληνικό δαιμόνιο».

Σύμφωνα λοιπόν με την τελευταία έρευνα και στοιχεία του 2016, ο τομέας των Logistics, συνεισέφερε το 9.02 % του ΑΕΠ και σε απόλυτους αριθμούς 15,7 δισεκατομμύρια €.

Ο πρόεδρος του ΔΣ, κ. Ν. Ροδόπουλος, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, ανέφερε μεταξύ άλλων «…Αυτό όμως που θέλω πιο πολύ να κρατήσουμε όλοι στον απόηχο της τεράστιας αυτής διοργάνωσης, είναι πως η Ελλάδα μπορεί να σηκώσει ψηλά όχι μόνο τον Τομέα της Εφοδιαστικής εντός των τειχών, αλλά να αποτελέσει πόλο ανάπτυξης για τα logistics των όμορων χωρών. Ως χώρα μπορούμε να συνδράμουμε στην ανάπτυξη των Βαλκανικών Οικονομιών μέσα από συντονισμένες δράσεις. Αυτό άλλωστε φάνηκε μέσα από το workshop που συνδιοργανώσαμε με τον ΟΗΕ….»

Οι προοπτικές που ανοίγονται στο εγγύς μέλλον έχουν να κάνουν με τα παρακάτω :

·         Αύξηση εμπορευματικών ροών κυρίως μέσω Πειραιά.

·         Υλοποίηση σιδηροδρομικών υποδομών-ηλεκτροκίνηση συρμών και μελλοντική επέκταση προς Βουλγαρία.

·         Λειτουργία ιδιωτικών εταιριών σιδηροδρομικών μεταφορών.

·         Ανάπτυξη υποδομών logistics στα λιμάνια Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Ηγουμενίτσας κλπ.

·         Αξιοποίηση αεροδρομίων-αύξηση όγκου μεταφορών.

·         Δημιουργία εμπορευματικών πάρκων (Θριάσιο πεδίο, πρώην στρατόπεδο Γκόνου Θεσ/κη, Ηγουμενίτσα, Αλεξ/λη, Καβάλα).

·         Ανάπτυξη νέων τομέων εμπορικών δραστηριοτήτων (π.χ. ηλεκτρονικό εμπόριο).

·         Εφαρμογή νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

·         Αύξηση ενδιαφέροντος για τριτοβάθμια εκπαίδευση-μεταπτυχιακά στους σχετικούς με τα logistics τομείς.

·         Προσέλκυση εταιριών διεθνούς εμβέλειας.

·         Μεσομακροπρόθεσμος σχεδιασμός παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας, στην εξόρυξη, επεξεργασία και διακίνηση ενεργειακών πόρων.

·         Δημιουργία συνεργειών( clusters)σε υψηλό επίπεδο.

Θα κλείσω το παρόν ενημερωτικό άρθρο με τα λόγια από τη συνέντευξη του κ. Ροδόπουλου στο περιοδικό “Logistics and Management” : «…παρά το δυσμενές περιβάλλον, είχα-όπως έχω ακόμα-την πεποίθηση ότι, εάν όλοι κάνουμε το καθήκον μας, τότε δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα…».

Γνώση και ικανότητα υπάρχουν σε αφθονία. Όραμα και κοινός σκοπός χρειάζεται και άνθρωποι που πιστεύουν στις δυνατότητες των Ελλήνων !!! Πεδίο δόξης λαμπρό ιδιαίτερα για τους νέους

Απόστολος Τσιμογιάννης

Υποστράτηγος (ε.α), με μεγάλη επιτελική και διοικητική εμπειρία στον τομέα των Millitary Logistics. Έχει υπηρετήσει σε ανάλογη επιτελική θέση του NATO/NSPA. Είναι τακτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Logistics.

Leave a Reply

  • (not be published)