ΤΙ ΜΑΣ ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΕΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ; ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ(Μέρος 1ο).

Posted on January 29, 2019, 2:43 pm
FavoriteLoadingAdd to favorites 6 secs

Ζούμε σε μια εποχή σημαντικών ανακατατάξεων. Διεθνείς ανταγωνισμοί, νέοι παίκτες που προσπαθούν να βελτιώσουν τη θέση τους στη διεθνή σκακιέρα, δημογραφική έκρηξη σε Ασία και Αφρική, μετανάστευση, μετακίνηση πληθυσμών σε αστικά κέντρα, ιδίως σε αναπτυσσόμενες χώρες κ.ό.κ. Όλα αυτά έχουν ένα κοινό παρανομαστή. Εξασφάλιση ενέργειας και μάλιστα καθαρής ενέργειας.

Ο κόσμος αναπτύσσει σταδιακά ένα διαφορετικό είδος ενεργειακού συστήματος.

Η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας (IEA) εξέδωσε την ετήσια έκθεση της, για τις διαφαινόμενες προοπτικές στο χώρο της ενέργειας (World Energy Outlook 2018) .

Οι κύριοι τομείς στους οποίους εστιάζει η υπηρεσία, αναφέρονται στην ενεργειακή ασφάλεια, την οικονομική ανάπτυξη σε συνδυασμό με ενεργειακή επάρκεια, τη περιβαλλοντική συνείδηση και τη δέσμευση για διεθνή συνεργασία.

Οι κίνδυνοι για την προμήθεια πετρελαίου και φυσικού αερίου παραμένουν και οι νέες προκλήσεις επικεντρώνονται στην ευελιξία του συστήματος και στην κυβερνοασφάλεια.

Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) που σχετίζονται με την ενέργεια αυξήθηκαν κατά 1,6% το 2017 και θα συνεχίσουν με αργή αυξητική τάση  έως το 2040. Αυτό θεωρείται σημαντική συλλογική αποτυχία αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών συνεπειών της χρήσης ενέργειας.

Η αυξανόμενη χρήση φυσικού αερίου, καθώς επίσης υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), εντείνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των προμηθευτών και διαφοροποιεί τους τρόπους διαχείρισης πιθανών ελλείψεων στον εφοδιασμό.

Η αστικοποίηση που παρατηρείται στις αναπτυσσόμενες χώρες και εκτιμάται σε 1,7 δισεκατομμύρια ανθρώπων, θα προκαλέσει αύξηση  της παγκόσμιας ζήτησης ενέργειας κατά 25% έως το 2040. Η αύξηση θα ήταν περίπου διπλάσια εάν δεν υλοποιούνταν ταυτόχρονα  βελτιώσεις στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας.

Όλη η ανάπτυξη προέρχεται από αναπτυσσόμενες οικονομίες, με πρώτη την Ινδία. Το 2000, η Ευρώπη και η Βόρεια Αμερική αντιπροσώπευαν πάνω από το 40% της παγκόσμιας ζήτησης ενέργειας Μέχρι το 2040, η κατάσταση αυτή αντιστρέφεται εντελώς.

Η Ασία απορροφά  το 50% της παγκόσμιας αύξησης του φυσικού αερίου, το 60% της αύξησης των αιολικών και ηλιακών φωτοβολταϊκών, περισσότερο από το 80% της αύξησης του πετρελαίου και περισσότερο από το 100% της αύξησης στον άνθρακα και στην πυρηνική ενέργεια. Σήμερα  έξι στις δέκα εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής παγκοσμίως, μετρούμενες με εγκατεστημένη ισχύ, είναι κινεζικές .

Η επανάσταση του σχιστόλιθου επιτρέπει  στις Η.Π.Α να  αναδειχθούν ως ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου και φυσικού αερίου στον κόσμο (σχεδόν 75% για το πετρέλαιο και 40% για το φυσικό αέριο.

Στις προηγμένες οικονομίες, η αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας είναι μέτρια, αλλά απαιτούνται επενδύσεις λόγω αλλαγής της πρώτης ύλης  παραγωγής και ανάγκης αναβάθμισης των υποδομών.

Ο διπλασιασμός της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στις αναπτυσσόμενες οικονομίες θέτει στο κέντρο των στρατηγικών για την οικονομική ανάπτυξη, τη μείωση των εκπομπών CO2. Ένα στα τρία δολάρια επενδύεται σε υποδομές και δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας .

Η αύξηση της χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας εκτιμάται στο  60% μέχρι το 2040. Το μέλλον είναι το ηλεκτρικό σενάριο, καθώς σχεδόν το ήμισυ του στόλου των αυτοκινήτων πηγαίνει ηλεκτρικά μέχρι το 2040 και η ηλεκτρική ενέργεια διεισδύει περισσότερο στον οικιακό και βιομηχανικό τομέα.

Η δεύτερη μεγαλύτερη πηγή ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, μετά την υδροηλεκτρική, τα πυρηνικά εργοστάσια, παραμένει περίπου στο 10%, αλλά η Κίνα θα υπερβεί τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από το 2030. Οι αποφάσεις για επέκταση ή διακοπή της λειτουργίας αυτής θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην ενεργειακή ασφάλεια, στις επενδύσεις και στις εκπομπές CO 2.

                                                                                        (Συνεχίζεται…….)

Απόστολος Τσιμογιάννης

Ο Απόστολος Τσιμογιάννης είναι ανώτατος αξκός (ε.α), με μεγάλη επιτελική και διοικητική εμπειρία στον τομέα των Millitary Logistics. Έχει υπηρετήσει σε ανάλογη επιτελική θέση του NATO/NSPA. Είναι τακτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Logistics.

Leave a Reply

  • (not be published)