ΤΙ ΜΑΣ ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΕΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ; ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ (Μέρος 2ο).

Posted on February 12, 2019, 12:36 pm
FavoriteLoadingAdd to favorites 5 secs

Κάποια πράγματα φαντάζουν πρωτοποριακά, αλλά στην πραγματικότητα έρχονται από το παρελθόν, όπως το εικονιζόμενο ηλεκτρικό αυτοκίνητο του FRITCHIE. Στις αρχές του 1900 στη Νέα Υόρκη αντιπροσώπευαν το 1/3 των κυκλοφορούντων οχημάτων.

300 εκατομμύρια ηλεκτρικά αυτοκίνητα αναμένεται να εκτοπιστούν από τους δρόμους έως το 2040 και αυτό αντιστοιχεί σε 3 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο την ημέρα.

Η χρήση πετρελαίου για αυτοκίνητα, φορτηγά, αεροπλάνα και πλοία, αναμένεται να κορυφωθεί στα μέσα της δεκαετίας του 2020. Η άνοδος του βιοτικού επιπέδου αυξάνει τις ανάγκες σε πετροχημικά (πλαστικά) και έτσι διατηρείται σε ψηλά επίπεδα η συνολική ζήτηση.

Η χρήση του άνθρακα ανέκαμψε το 2017 και εκτιμάται ελαφρά  αύξηση έως  το 2040, ιδιαίτερα σε Ινδία και ΝΑ Ασία, με ταυτόχρονη μείωση σε Κίνα, Ε.Ε και Η.Π.Α.. Είναι πολύ νωρίς για να θεωρήσουμε τον άνθρακα έξω από το παγκόσμιο μίγμα ενέργειας.

 Το φυσικό αέριο θα ξεπεράσει σε χρήση τον άνθρακα το 2030, για να γίνει το δεύτερο μεγαλύτερο καύσιμο στο παγκόσμιο ενεργειακό μείγμα. Η Ρωσία παραμένει ο μεγαλύτερος εξαγωγέας φυσικού αερίου στον κόσμο καθώς ανοίγει νέες διαδρομές στις ασιατικές αγορές.

Το 2017, για πρώτη φορά, ο αριθμός των ατόμων χωρίς πρόσβαση στον ηλεκτρικό ρεύμα μειώθηκε κάτω από το 1 δισεκατομμύριο. Ωστόσο, περισσότερα από 700 εκατομμύρια άνθρωποι, κυρίως σε αγροτικούς οικισμούς στην υποσαχάρια Αφρική, αναμένεται να παραμείνουν χωρίς ηλεκτρική ενέργεια το 2040.

Το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο μείγμα ενέργειας αυξάνεται από το 25% στο 66% το 2040. Στην παροχή θερμότητας αυξάνεται από 10% που είναι σήμερα, σε 25% και στις μεταφορές  από 3,5%  σε 19%. Το κόστος των ηλιακών φωτοβολταϊκών και αιολικών θα εξακολουθήσει να μειώνεται, όπως και το κόστος της αποθήκευσης  ενέργειας σε μπαταρίες, καθώς αυξάνεται το μερίδιο τους στην παραγωγή ενέργειας. Ωστόσο, οι συμβατικές μονάδες παραγωγής ενέργειας παραμένουν η κύρια πηγή ευελιξίας του συστήματος.

Οι έμμεσες εκπομπές για την παραγωγή, επεξεργασία και μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου(πέραν της χρήσης) στους καταναλωτές αντιπροσωπεύουν περίπου το 15% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον ενεργειακό τομέα (συμπεριλαμβανομένου του CO2 και του μεθανίου). Στη μείωση μπορούν να συμβάλλουν η χρήση CO2 για την ενίσχυση της ανάκτησης πετρελαίου, μεγαλύτερη χρήση ηλεκτρισμού χαμηλών εκπομπών CO2 για την υποστήριξη επιχειρήσεων και η δυνατότητα μετατροπής των υδρογονανθράκων σε υδρογόνο (με δέσμευση άνθρακα).

Ο κίνδυνος μιας κρίσης εφοδιασμού είναι μεγαλύτερος στο πετρέλαιο, ενώ ο αντίστοιχος για  ΥΦΑ (LNG) στα μέσα της δεκαετίας του 2020 μετριάζεται από σημαντικές νέες ανακοινώσεις σχεδίων, κυρίως στο Κατάρ και τον Καναδά.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο την “Ενεργειακή Ένωση” με αντικειμενικό σκοπό τη βέλτιστη ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Πρώτη προτεραιότητα για τη επίτευξη του αποτελεί η πλήρης εφαρμογή και αυστηρή επιβολή της ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας για την ενέργεια.

Οι κυβερνητικές πολιτικές θα διαμορφώσουν το μακροπρόθεσμο μέλλον για την ενέργεια επιταχύνοντας τις επενδύσεις σε πιο καθαρές, πιο έξυπνες και πλέον αποδοτικές ενεργειακές τεχνολογίες. Επίσης πρέπει να διασφαλίσουν ότι όλα τα βασικά στοιχεία του ενεργειακού εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων και των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, παραμένουν αξιόπιστα και ισχυρά. Οι παραδοσιακές διαταραχές του εφοδιασμού και οι επενδυτικοί κίνδυνοι στην αγορά των υδρογονανθράκων δεν δείχνουν κανένα σημάδι ύφεσης και μάλιστα μπορεί να ενταθούν καθώς οι μεταβάσεις ενέργειας προχωρούν.

                                                                                   Απόστολος Τσιμογιάννης

Ο Απόστολος Τσιμογιάννης είναι Υποστράτηγος (ε.α), με μεγάλη επιτελική και διοικητική εμπειρία στον τομέα των Millitary Logistics. Έχει υπηρετήσει σε ανάλογη επιτελική θέση του NATO/NSPA. Είναι τακτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Logistics.

Leave a Reply

  • (not be published)