Μία Αναθεωρητική Εθνική Στρατηγική, λόγω των συνεχών και μεταβαλλόμενων παραγόντων του παγκοσμιοποιημένου περιβάλλοντος το οποίο βιώνουμε, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον οριακά αποδεκτή από το σύνολο των πολιτικών κομμάτων και των ηγεσιών τους.Γιατί μέσα σε ένα ραγδαία εξελισσόμενο περιβάλλον διεθνών σχέσεων μία οποιαδήποτε υποτροπή θα μπορούσε να προκαλέσει δραματικές παρενέργειες στην αμυντική πολιτική της χώρας καθώς και σε μείζονα ζητήματα ασφάλειας σε εσωτερικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.

Μια τέτοια Αναθεωρητική Εθνική Στρατηγική θα πρέπει να περιλαμβάνει και να δίδει έμφαση στα παρακάτω:

1. Διατήρηση ισχυρών ευέλικτων, εκπαιδευμένων και κατάλληλα εφοδιασμένων Ενόπλων Δυνάμεωνπου θα είναι ικανές να ανταποκριθούν σε όλο το φάσμα των αποστολών και επιχειρήσεων για την προάσπιση του Εθνικού μας Χώρου σε ξηρά, θάλασσα και αέρα. Η Ελλάδα εμμένει σταθερά στον απόλυτο σεβασμό των διεθνών συνόρων και αντιτίθεται σε οποιαδήποτε βίαιη ανατροπή και αλλοίωση αυτών.

2. Οι Ένοπλες Δυνάμεις παράλληλα θα πρέπει να είναι μέσω ειδικών διακλαδικών ή και αποκλειστικά κλαδικών σχηματισμών πανέτοιμες να συμμετέχουν σε Επιχειρήσεις Υποστήριξης της Ειρήνης, ως και σε ανθρωπιστικές, σε εφαρμογή αποφάσεων του ΣΑ/ΟΗΕ αλλά και διεθνών περιφερειακών οργανισμών στους οποίους η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά.

3. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί σε ζητήματα ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ απέναντι σε ασύμμετρες, μη-γραμμικές και υβριδικής φύσης απειλές που μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά εσωτερικά προβλήματα και να έχουνε δραματικές επιπτώσεις στην κοινωνική και οικονομική συνοχή της χώρας. Η Εσωτερική Ασφάλεια είναι καθοριστικής σημασίας για την Εθνική Στρατηγική επειδή σε δwww-ceowise-com_ιεθνές πλαίσιο οι απειλές για την σταθερότητα των χωρών έχουνε καταστεί επικίνδυνα ασύμμετρες.

4. Η Ελλάδα θα πρέπει μέσα από μια Αναθεωρητική Εθνική Στρατηγική να επισημάνει ότι παραμένει επικεντρωμένη σε όλες τις διεθνείς συμφωνίες και συνθήκες του παγκόσμιου και περιφερειακού αφοπλισμού καθώς και στην υποστήριξη των διαφόρων μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και Ασφάλειας που συνδράμουν στην παγκόσμια και περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα.

5. Η Εθνική Στρατηγική θα πρέπει να περιλαμβάνει στις βασικές τις θέσεις την προστασία της δημόσιας υγείας στο φως των δραματικών εμπειριών των τελευταίων χρόνων από τις μεταδιδόμενες ασθένειες και ιούς που έχουνε επικίνδυνα πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια.

6. Όσο ποτέ άλλοτε λόγω των δραματικών και οριακότατων εξελίξεων της εθνικής μας οικονομίας, είναι αναγκαία και επιτακτική η αναπροσαρμογή της οικονομίας και της διαχείρισης των οικονομικών πόρων, γιατί μόνο με ισχυρή οικονομία μπορούμε να έχουμε υπολογίσιμη άμυνα και εποικοδομητική διπλωματία. Επιπλέον επειδή σε ένα τόσο ρευστό τοπίο που βιώνουμε, με απόλυτα ξένη οικονομική εξάρτηση, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην άσκηση εθνικής και κοινωνικής κυριαρχίας σε πολλούς τομείς. Άρα έχουμεαναδιάταξη της Εθνικής μας Οικονομίας.

7. Η Εθνική Στρατηγική για την Ασφάλεια της Ελλάδος τα τελευταία χρόνια είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την Ενεργειακή Ασφάλεια δεδομένου των σημαντικών εξελίξεων που συνδέονται με την ανακάλυψη ενεργειακών πόρων στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Ενεργειακή Ασφάλεια προϋποθέτει ισχυρές Ένοπλες δυνάμεις και ειδικότερα στον θαλάσσιο χώρο.

8. Στα πλαίσια μιας Αναθεωρητικής Εθνικής Στρατηγικής που λαμβάνει υπόψη όλες τις νέες παραμέτρους ως και παράγοντες ασφάλειας είναι απαραίτητη η ένταξη μιας υπεύθυνης και βιώσιμης Εμπορικής Πολιτικής και η οποία να περιλαμβάνει πολλά και επιμέρους στοιχεία, που θα ενισχύουν τις διακρατικές εμπορικές και άλλες σχέσεις.

9. Μια Αναθεωρητική Εθνική Στρατηγική είναι απαραίτητο και πολύ σημαντικό να στοχεύει στην καταπολέμηση και περιορισμό της φτώχειας και των συναφών με αυτή αρνητικών εξελίξεων για την ασφάλεια και την ανάπτυξη της χώρας μας. Επιπλέον στο Κείμενο της θα πρέπει να επισημαίνεται η συνεχής προσπάθεια που θα καταβάλλεται για τον περιορισμό και έξαψη του ιού του AIDS. Αναφορικά με το AIDS αξίζει να επισημανθεί ότι από τον ΟΗΕ θεωρείται ως απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια.Σε ευρύτερη βάση Ελλάδα θα συμμετέχει δυναμικά και πολύπλευρα σε όλα τα προγράμματα βιώσιμης ανάπτυξης, ενίσχυσης της αγροτικής παραγωγής ως και των εναλλακτικών πηγών ενέργειας.

10. Απέναντι στην τρομοκρατία, την κυβερνοτρομοκρατία, το οργανωμένο έγκλημα και την διασπορά των Όπλων και Υλικών Μαζικής Καταστροφής (χημικά – ραδιολογικά – βιολογικά και πυρηνικά), η Εθνική μας Στρατηγική θα πρέπει να είναι πιο συγκεκριμένη και να επιδιώκει ευρύτερες διμερείς και άλλες συνεργασίες με σκοπό την έγκαιρη πρόληψη τέτοιων περιπτώσεων καθώς και την ετοιμότητα στην διαχείριση κρίσεων.

11. Η Ελλάδα στα πλαίσια των συμμαχικών της υποχρεώσεων καλείται να έχει παρουσία και ανάλογα των δυνατοτήτων της, συμμετοχή στις στρατιωτικές και άλλες αποστολές τους (CIMIC). Η Διασυμμαχική συνεργασία συνδράμει στην περαιτέρω ασφάλεια της χώρας και είναι κλειδί για την Εθνική μας Στρατηγική στον 21ο αιώνα.

12. Στα πλαίσια της Εθνικής Στρατηγικής η Ελλάδα υποστηρίζει τον παγκόσμιο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων καταπιεσμένων πληθυσμών και λαών, την πολιτιστική τους κληρονομιά ,καθώς και τις πανανθρώπινες αξίες όπως έχουνε καταγραφεί σε όλες τις διεθνείς συμβάσεις και είναι ενταγμένες στον καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών ως και άλλων εξειδικευμένων διεθνών και περιφερειακών οργανισμών.

13. Η Εθνική μας Στρατηγική στο φως των εξελίξεων στις παγκόσμιες σχέσεις είναι έντονα συμμετοχική και κάθετα αρνητική απέναντι στις μαζικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των εγκλημάτων πολέμου και της γενοκτονίας. Υποστηρίζει έντονα την ειρηνική επίλυση των διαφορών και επισημαίνει ότι δια της βίας και των ένοπλων συρράξεων δεν επιλύονται αυτές.

14. Στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών, η Ελλάδα υποστηρίζει διπλωματικά και ευρύτερα όλες εκείνες τις συμβάσεις που σχετίζονται με την διαχείριση της Κλιματικής Αλλαγής, την προστασία του Περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων, ενώ σε πρακτική βάση θα συμμετέχει στην διαχείριση και αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. Η ασφάλεια των οικοσυστημάτων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ασφάλεια της χώρας.Έτσι οι κλιματικές αλλαγές σχετίζονται άμεσα με την παγκόσμια ασφάλεια .Αυτό έχει καταστεί φανερό από το πυρηνικό ατύχημα της Φουκουσίμα, το τσουνάμι της Ινδονησίας του 2004, τους σεισμούς του 2005 στο Πακιστάν κα.Παράλληλα είναι βασικό να επισημανθεί ότι η Εθνική Στρατηγική για την ασφάλεια και άμυνα συνδέεται με κρίσιμα ζητήματα όπως αυτά των δημογραφικών τάσεων κλπ. Οι σύγχρονες περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι πολύ σημαντικές για την Εθνική Ασφάλεια, ενώ ο δημογραφικός παράγοντας μπορεί να προκαλέσει μείζονα ζητήματα και παρενέργειες σε εθνικό και κοινωνικό επίπεδο.

15. Η Διπλωματία και η Εξωτερική Πολιτική της Ελλάδος θα πρέπει να είναι πολυδιάστατη και πολυσχιδής με όλες τις χώρες αλλά πιο επικεντρωμένη στην ενεργό συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ και στην ΕΕ. Η χώρα μας καλείται να σεβαστεί τις πολυμερείς διεθνείς κυρώσεις που ενδέχεται να έχουνε επιβάλει σε κράτη – ταραξίες οι διεθνείς οργανισμοί και ειδικότερα ο ΟΗΕ και η ΕΕ.

16. Η Ελλάδα μέσω μιας Εξελιγμένης Εθνικής Στρατηγικής υποστηρίζει την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών αλλά τοποθετείται ενάντια σε κάθε μορφής Πολιτικού, Κοινωνικού, Θρησκευτικού και Ιδεολογικού εξτρεμισμού. Συνδράμει στην προστασία των πολιτιστικών και θρησκευτικών μνημείων.

17. Η Αναθεωρητική Εθνική Στρατηγική επισημαίνει τις άμεσες και πολυδιάστατες ευθύνες του Εθνικού Κέντρου στην Αθήνα για την προάσπιση των πάγιων και δεδομένων δικαιωμάτων του απανταχού Ελληνισμού.

18. Η Ελλάδα υποστηρίζει πολύπλευρα όλες τις δεδομένες και δίκαιες ως και κατοχυρωμένες από το διεθνές δίκαιο προσπάθειες του μαρτυρικού Κυπριακού Ελληνισμού για την δικαίωση και την ειρηνική επίλυση του Κυπριακού ζητήματος. Σε συνέχεια προηγούμενων θέσεων που έχουνε εκφραστεί διαχρονικά τις τελευταίες δεκαετίες η χώρα συνδράμει με όλα τα μέσα στην ασφάλεια και άμυνα της Κύπρου.

19. Στα θέματα του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας η Ελλάδα από την στιγμή που έχει υπογράψει ως και επικυρώσει τα αποτελέσματα της Διάσκεψης του 1982 στην Τζαμάικα, διατηρεί όλα τα νόμιμα και αναφαίρετα δικαιώματα σχετικά με την προστασία της Αιγιαλίτιδας Ζώνης ως, και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ειδικά στη δεύτερη σε συνεργασία με τις γειτονικές χώρες καθώς και σε πνεύμα θετικό και εποικοδομητικό).

20. Στα πολύ κρίσιμα ζητήματα της μαζικής μετακίνησης πληθυσμών καθώς και της παράνομης εισόδου στο εσωτερικό της χώρας η Ελλάδα σέβεται μεν τις Κοινοτικές Συμβάσεις και σχετικές οδηγίες αλλά την ίδια στιγμή πέραν των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προέχει η Εσωτερική ασφάλεια και η διατήρηση της Κοινωνικής συνοχής δεδομένων των σοβαρών προβλημάτων που η χώρα καλείται να αντιμετωπίσει και διαχειριστεί. Ασφαλώς ο ανθρώπινος παράγοντας είναι πολύ σημαντικός αλλά την ίδια στιγμή θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην προάσπιση της ελευθερίας και της δημόσιας υγείας των πολιτών της.

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΔΡ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.Ε.ΔΡΟΥΓΟΣ

Leave a Reply

  • (not be published)